Om oss

"Varför ska några få bestämma över något som vi alla ska använda?"

Dream for Sweden är en kampanj av regeringsinitiativet Hack for Sweden. Vi vill, tillsammans med era drömmar, bygga morgondagens Sverige genom smarta digitala lösningar. Genom denna plattform ämnar vi att bredda vår målgrupp och lyssna på hela Sverige – vi kallar det medborgardriven innovation.

Vi är övertygade om att du och många andra medborgare i vårt land, har massor av smarta idéer, tankar och drömmar om hur vi tillsammans kan skapa hållbara digitala lösningar för det Sverige vi drömmer om – ett Sverige 4.0.

Hack for Sweden är en partnerdriven organisation som består av myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer med det gemensamma syftet att skapa hållbara digitala lösningar som skapar samhällsnytta. Vår bas är öppna data, och vi vill öka både delandet och återanvändandet av öppna data samtidigt som vi ökar innovationskraften i Sverige. För att åstadkomma detta behöver vi samarbeta mer över sektorsgränserna och uppmuntra till ett aktivt medskapande av digitala tjänster hos medborgarna i Sverige – alla kan bidra till det samhälle i vill leva i imorgon.

Hack for Swedens kärnevent är ett årligt hackathon. 2019 kommer det äga rum 4-6 april på Stockholmsmässan, i samarbete med Sweden Demo Day och DigiGov.