Press

Hack for Sweden är en partnerdriven organisation som består av myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer med det gemensamma syftet att skapa hållbara digitala lösningar för samhällsnytta. Vår bas är öppna data, och vårt mål är att öka både delandet och återanvändandet av öppna data samtidigt som vi ökar innovationskraften i Sverige. För att åstadkomma detta tror vi att samhällets aktörer behöver samarbeta mer över sektorsgränserna och uppmuntra till ett aktivt medskapande av digitala tjänster hos medborgarna i Sverige – visionen är att alla bidrar till det samhälle vi vill leva i imorgon. Genom kampanjen Sverige Drömmer skapar vi en plattform för där alla kan bidra med sina idéer och tankar för ett smartare Sverige, och dessa kommer vi ta tillvara genom att använda dem som underlag för de utmaningar som kommer finnas med i 2019 års upplaga av Hack for Sweden hackathon.

Vårt övergripande ramverk är Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål, och allt vi gör syftar till att skapa hållbara digitala lösningar för ett hållbart samhälle. För att nå dit behöver vi alla agera, fundera och axla rollen som aktiv och engagerad medborgare som inte bara nyttjar digitala tjänster utan är med och formulerar dem, genom idéer och kanske deltagande i vårt hackathon.

Hack for Swedens kärnevent är ett årligt hackathon. 2019 kommer det äga rum 4-6 april på Stockholmsmässan, i samarbete med Sweden Demo Day och DigiGov. I samarbete med våra partnerorganisationer bjuder vi in till ett 48 timmar långt hackathon, där 500 hackare uppdelat på ca 100 team, tävlar om möjligheten att vinna chansen att realisera sin lösning. Mer info om vårt hackathon 2019 kommer inom kort på vår hemsida!

Hack for Sweden är ett regeringsuppdrag som delegeras av Finansdepartementet och drivs av Arbetsförmedlingen under 2018-2019. Projektledarskapet har under de fem år som det funnits, varit ambulerande mellan olika myndigheter. I oktober 2019 kommer regeringsuppdraget Hack for Sweden att lämnas över till den nya Digitaliseringsmyndigheten DIGG, som kommer ha i uppdrag att driva det permanent. Hack for Sweden har en styrgrupp som består av 11 statliga myndigheter, och ett Advisory Board som består av 7 representanter från privat sektor och akademin. Se hela listan på www.hackforsweden.se/team

Vill du veta mer om oss?

Head Project Manager

Ann Molin
ann@hackforsweden.se

Community Manager

Developer

Besök hemsidan

Logo

Media